اجتماعی

مسلمانان آلمان

نتایج یک مطالعه جدید از سوی یک اندیشکده آلمانی نشان می‌دهد که اسلام به خاطر مهاجرت‌های گسترده به یک دین بزرگ در این کشور تبدیل می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در اجتماعی