صنعت کاغذسازی

راه اندازی صنعت کاغذسازی توسط مسلمانان

س., 11/20/2012 - 11:48 -- احسان
صنعت کاغذسازی

مسلمانان پس از فتح سرزمین های مصر و شام با قرطاس یا پاپیروس آشنا شدند و از آن پس، ظاهرا کتابت بر آن را به مواد دیگر ترجیح می دادند. ولی پاپیروس نیز بسیار گرانبها بود. گزینه مناسب برای تهیه ماده ای برای نوشتن، کاغذ بود. پیشینه آشنایی مسلمانان با کاغذ به زمان فتوح در ماوراء النهر(فرارود) باز می گردد. این صنعت از سمرقند، که در آنجا تعدادی از کاغذسازان چینی به کار اشتغال داشتند، به دیگر سرزمین های اسلامی راه یافت.
 

اشتراک در RSS - صنعت کاغذسازی